stichting werken met Goldstein

De stichting Werken met Goldstein ont- wikkelt en produceert materialen die zijn te gebruiken voor sociale vaardig- heidstrainingen. Je vindt hier achter- grondinformatie over de training met de Goldstein-methode.

App

* Goldstein: 19 en 20 juni 2014 + nader te bepalen terugkomdag.

feb. 2014


Lees meer
Aanmelden

* Goldstein: 23 en 24 januari 2014 + nader te bepalen terugkomdag.

okt. 2013


Lees meer
Aanmelden

* ART: 27 en 28 maart 2014 (2e en 3e module ART: boosheidscontrole en moreel redeneren)

dec. 2013

( 2e en 3e module ART: boosheidscontrole en moreel redeneren)

dec. 2013


* Supervisiedag Goldstein: 6 nov 2014.

De supervisiedagen is bedoeld voor deelnemers die reeds eerder hun Goldstein-certificaat behaald hebben.

Het programma van deze supervisiedag bestaat uit:

- inventarisatie van vragen uit de praktijk
- inbreng van video-opnamen uit de praktijk
- opnieuw trainen van vaardigheden
- verdere toepassingen voor de verschillende doelgroepen
Na het volgen van deze supervisiedag zal uw certificaat vernieuwd worden en kunt u zich opgeven om geregistreerd te worden als Goldstein -trainer bij de Stichting Werken met Goldstein. Ons kwaliteitsmodel wordt hiermee gewaarborgd.

* Supervisiedag ART: 7 nov 2014.

dec. 2013


De supervisiedag is bedoeld voor deelnemers die reeds eerder hun ART-certificaat behaald hebben.

Het programma van deze supervisiedag bestaat uit:

- inventarisatie van vragen uit de praktijk
- inbreng van video-opnamen uit de praktijk
- nieuwe DVD
- opnieuw trainen van vaardigheden
- bij voldoende belangstelling: uitleg over ART voor zwakbegaafden
Na het volgen van deze supervisiedag zal uw certificaat vernieuwd worden en kunt u zich opgeven om geregistreerd te worden als ART-trainer bij de Stichting Werken met Goldstein. Ons kwaliteitsmodel wordt hiermee gewaarborgd.

Nieuwe editie ART boek leverbaar

mrt. 2011


De laatste editie van het boek: Aggression Replacement Training van Goldstein, Glick en Gibbs is uit. U kunt deze engelstalige uitgave direct bij ons bestellen voor 40 euro. Het boek bevat 400 pagina's en een CD met formulieren en hand outs.

Ga voor direct bestellen naar het hoofdstuk 'Bestellen'.

ART goedgekeurd door NJI

mrt. 2011


De interventie ART,is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als theoretisch goed onderbouwd. Aggression Replacement Training (ART) van de stichting Werken met Goldstein is een
groepstraining die zich richt op het verminderen van agressie bij jongeren van 12 tot 23 jaar. Aldus het Nederlands Jeugd Insitituut. Zie ook de website van NJI..

App voor Sova-skills

jan. 2011


Voor de Iphone en Ipad is nu een App te downloaden waarop je gemakkelijk de stappen van de Sova Skills kunt zien. Met deze App heeft de cursist altijd snel en eenvoudig toegang tot de stappen die noodzakelijk bij het uitvoeren van de sociale vaardigheidstraining van de Goldstein methode.
Men hoeft niet meer de kaartjes te gebruiken maar kan direct de benodigde steps selecteren.
Op dit moment zijn er 19 sociale vaardigheden te gebruiken.
Dit zijn 9 vaardigheden uit de SoVa-training en 10 vaardigheden uit de ART-Training.

De App is gratis te downloaden in de 'iTunes Store'.

Vertaling ART in papiamento

sept. 2010


Voor een training op Bonaire is de complete nederlandse ART vertaald in het papiamento. Ook de beelden zijn aangepast voor de Antillen.
Naast een versie voor jongeren is er ook een versie voor volwassenen. Samen zijn het ongeveer 70 filmpjes voor SoVa, Boosheidscontrole en Moreel redeneren.
De twee DVD's zijn te koop voor 595 euro.
Klik hier voor 'bestelling'.